Munchmuseet, MM N 407

MM N 407, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 407 bl. 1r

    Når formannskabet er kommet
til at Nordre Schøien egner sig
til at opføre Direktør Rolf Stenersens
 …  bygningen for direktør Rolf Stenersens
samling skal jeg ikke sette mig imod
det – Hvis planen koliderer med andre
foretagender må det bli en sag mellem
sagkyndige

    Jeg betinger mig at bygningen
ikke blir kaldt Munchs mussæum    Jeg
mener enten ‹foreslår› Rolf Stenersens galleri eller
Akers Kunstgalleri.