Munchmuseet, MM N 408

MM N 408, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 408 bl. 1r

    Jeg har ikk stiller mig
ikke mot Nordre Schøien planen
hvis arkitekt Hollands anker
er uberettigede


    For mit vedkommende
har j gjør jeg ingen invendinger
imot plan Nordre Schøyen planen
eller Vindernplanen

    De anker som arkitekt Holland
fremfører må bedømmes
af
sagkyndige

    Om betydningen af arkitekt
Hollands anker må sagkyndige bestemme

    Jeg betinger mig forøvrigt at bygningen
ikke blir kaldt Munch mussæum –

    Jeg foreslår Stenersens galleri eller Akers kunstgalleri