Munchmuseet, MM N 410

MM N 410, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 410 bl. 1r

    Jeg kan om i anledning denne
(lille) sag blot sige hva jeg vet og
det er: Jeg har kjendt Graf Schwerin
og Boden von Bodenhausen som begge
var kom i mit Atelier – Bodenhausen
og vistnok osså Graf Schwerin kjøbte
billeder af mig –

    Det foresvæver mig svagt at jeg
har tegnet en Dame for portræt
af en Dame for en af dem.

    Bille Tegningen er ikke karakteristisk
for mig {– }men jeg vil ikke benægte
at den kan være af mig – Jeg  … 
kan have været træt – og uoplagt –
Dett Det har hændt noget lignende
med Portrætbestillinger før –

    Efter de breve at dømme som
slægtninge af de e og venner af
de elskværdige herrer tyder jo alt på
at jeg må have gjort tegningen
om jeg end ikke har lyst til at signere
den – Jeg har vel i sin tid heller
ikke havt lyst herpå