Munchmuseet, MM N 421

MM N 421, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 421 bl. 1r

    Jeg har overhovedet ikke
tat noen bestemmelse med
hensyn til mussæum og er heller
ikke klar over hvorvidt det er
rigtigt –

    {D}Jeg v{ … }il foreløbig være gla over
om jeg de år jeg måtte ha igjen
i fred kunde få arbeide i de rum
jeg selv har bekostet opført – og at
jeg i fred kunne få la mine
 …  studier og arbeider hænge der til livsfrisen ‹at› 40 år
og andre store forarbeider

    Jeg kan ikke si dete har været
tilfeldet