Munchmuseet, MM N 426

MM N 426, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 426 bl. 1r

    Det er netop ‹om› 1905 nemlig jeg hovedsagelig
for øieblik{ … }ket behandler – For det er 1905 og årene
om 1905 hvorfra de værste skumlerier kommer –

    Jeg har havt mange gode venner
og aviserne har været storartet –

    Det der har gjort mig Oslo uudholdeli er
skumlerne – Disse slimede uhyggelige kryb
 …  der ret som det er stikker hodet op af
havfladen – Jeg fik kværket en af de værste
fra Aasgaardstrand i mit hus netop da
og han mindes nok behandlingen –
Så er det skumleri om mine mange
eiendomme om mi{ … }n kolosale formue –
 …