Munchmuseet, MM N 440

MM N 440, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 440 bl. 1r

    Min eiendom Ekely må betraktes som et stort
atelier for maling – Jeg maler jo osså meget i friluft – og for min
kunsts udførelse har jeg anskaffet mig denne eiendom

    Der kan ikke åbnes mer jord på min
eiendom Ekely end der blev gjort ifjor –
Det vilde meget skade driften herute
Der er syv bygninger hovedsagelig til alt atelierer
og arbeidsrum – Disse er spredt rundt eiendom Disse optar
14 mål jord

Så er det circa 4 m{ … }ål løvskov og granskov –
Det er altså circa 15 mål jord der ikke kan
bruges til at pløies op –

    Der er frugttræer og bærbuske spredt rundt
eiendommen – Der er eng mellem frugttrærækkene
der bruges til høi til dyrene –
Af ‹Tæt› samlet frugthave er circa 1{0}1 mål –
Der var vel circa 9 mål åben jord i fjor –
Mer kan iår ikke åbnes –

    Det skaffet mig uhyre vanskeligheter og bruderi
at ha så noenlunde fåt dette tilsået trods mangel
på traktor hestehjælp og arbeidshjælp –

    Det var kanske det bedste at en mand
fra jordstyret kom ut så jeg kan forklare det hele

    6 sækker havre står er herude – De{r}t har været
mange folk  …  herute med mål og vægt flere gang
men ennu har jeg ingen beskjed fåt hva om hva
jeg skal gjøre med havren.

    Den meste hjælp nytte for folk herom har
min frugthave skaffet –

    Jeg sat i fjor circa 3 mål poteter om jeg kan sætte
4 mål afhænger af arbeidshjælpen og at sættepotetene ikke er skadd.