Munchmuseet, MM N 443

MM N 443, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 443 bl. 1r

    Jeg har anskaffet mig
Ekely udelukkende forat kunne værne
om mine atelierer og malerier og mit
livsværk

    Jeg har beh har beholdt det udelukken{ … }de
af samme grunn –

    Gjaldt det for mig personlig så havde
jeg anskaffet mig e{n}t mindre sted eller
en aktieleilighet i byens no byens nordkant


    Hvis det må forlanges af mig
at jordstyret overtager nogensomhelst af
jorddyrkingen hos mig Hvilket betyr min kunsts ruin vil jeg  …  måtte
som tidligere overtage selv det hele
– { … }og la de 16,000 kr atter gå til intet –
Det vil nok si det samme som at
jeg går snarlig tilgrunde og min kunst
ligedan


    Alt håb vil være borte om at
jeg dog måtte kunne gjøre lidt
for mig selv som alle mennesker
 …  kan De få mål dyrkbart
skal jeg ofre alt mit maleri og arbeid


    Havde jeg ikke min plikt at
værne mit livsværk og atelierene og maleriene
havde jeg forlæ{ … }ngst flyttet til et { … }mindre
sted som {h}Holmenkollen og skaffet mig
e{n}t mindre sted i god luft


    Det er ikke meget dyrkbart her på
eiendommen. Det er store mest udyrkbar
jord hvorpå mine atelierer er pladseret
Det er park og frugttræer i mængde og eng
og beite til kua – Af de få mål der
kan dyrkes skal jeg udnytte på beste måde

    Det er forøvrigt nok { … }af mat voxende på eiendommen