Munchmuseet, MM N 448

MM N 448, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 448 bl. 1r

    Det er eventyret om mine mange eiendomme
der aldri nu i 20 år ikke er kunnet udryddes – Derfor tror alle jeg er rik

Da folk fortæller det utroligste om mine
eiendomme så skal jeg fortælle at min hytte
i Aasgaardstrand har bestået af et værelse (4 × 4½ og
to meter under bjælken tagbjælkene) Nu har jeg indrettet
et lite værelse til men jeg må bo på hotel – Jeg har
et litet atelier på min lille have hv Grunden
eien der er et mål eie eier jeg ikke –
Min  …  eiendom i Hvidsten er et stygt
forfaldent hus en forfalden have på stengrund
og en strimmel kyst – Meget vakkert n
som natur – Men dette må jeg vel snart
af med – Det {er}har jeg havt for Aulabilledernes Kommentar
skyld og andre billeder der er ufærdige –

    Foruten dette som jeg vil komme til at
skille mig af med har jeg Ekely der {er}har
været mig nødvendi for de store billeders skyld
og  …  Disse 3 er alt –

    {D}Når jeg ikke regner hytten i Aasgaardstrand der
ikke var værd 300 kr så har jeg de stakkels
to: {k}Kyststrimmelen i Hvidsten og gartneriet
på Skøien – Begge beholdt har jeg da det har været
nødvendi for de kolosale dekorationers udførelse –

    Guderne skal vide de har kostet penge
og er ingen pengeoperation eller anbringelse

    Forresten har folk omkring været alt
annet end elskværdige – At en maler tillader
sig at have større tomt end alle disse brave
borgere der sidder med store frugthaver til
sol og glæde for sig og sine er frækt og så
vover han at bygge alle disse skur til
de tøv slette bilder –

 

Munchmuseet N 448 bl. 1v

    Historien om de 10 villaer
    Jeg bodde på Skrubben i Kragerø og leiet
den for 1000 kr pr år.

    Der fik jeg b opdrag at male Auladekorationerne Kommentar
til konkurance for udsmykning af aulaen Kommentar

    De var kolosale og jeg skulde male dem
på O i olie – To af billedene var 5m x 11½m
et 5m × 9m (‹9›) og så en række mindre –

    Jeg måtte have  …  hus til at hænge lærredene
op i – Jeg bygger 3 vægger til Skrubben
Det første funkis-hus –  … la der er {j}gjort –
Da {j}Jeg flyttet nærmere byen og kjøbte
Nedre Ramme – for 17,000kr    Her havde jeg et
nogenlunde tilsvarende landskab til Alma mater
og malte dette der – Jeg malte studien i
samme størrelse – Jeg fik da { … }4 sæt malerier

    Da jeg fandt Nedre Ramme for ensomt og
ikke passende i længden leiet jeg Grimsrud
på Jeløien – Jeg beholdt Nedre Ramme
da jeg fremdeles malte på Alma Mater
og havde flere større billeder derfra under
arbeide    1915 kjøbte jeg Ekely på Skøien
hvor De{r}t var et gammelt gartneri { … }på
38m mål – Jeg havde et år søgt efter
et billigere og ikke så stort men dette
var det eneste brugelig – { … }Her bygget jeg
flere friluftsatelierer    For detførste malte
jeg fremdeles lige (og har arbeidet på dets { … } … )