Munchmuseet, MM N 452

MM N 452, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 452 bl. 1r

    Hvordan jeg kom til at ha
to eiendommer


    Folk tror jeg har eiendommene
forat spise æbler – Æblene skaffer mig
blot bryderi – og jeg selv liker ikke æbler

    Jeg
    Da de{nn}tte toetages b træhus – så
var det ilde jeg havde så mange
værelser – Den er ikke så stor – 16 × 11 kvm
omtrent som et almindeligt stort atelier
bør være – Den er da ‹opdlt› i mange
‹halder› og små værelser –

    Her Dette har været mit atelier –
de 15 sidste år – og her har jeg
en stor raderprese med alt tilbehør