Munchmuseet, MM N 472

MM N 472, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 472 bl. 1r

    De{t}r var en høi bakke med
grønt græs og øverst oppe mod himmelen
var skoven – kjøer og sauer gik
og spiste græs og der hørtes bjældeklang
– { … }Græsset var så grønt og himmelen
over var blå med hvite skyer – og
græsset i dalen så grønt –
I Ovenfra skoven

    Nede i dalen sto folk og
hoiede der var noen som sang –
 … Kæringa med staven
høit opp i hakkeldalen
otte potter rømme fire mærker smør
ville ‹de› have

    Ofte kom {b}Bjørnen ned
fra skoven – forat spise lammene
– så måtte de jage ham med
svære stænger


    Der var et stort gårsrum – midt
på sto et bor af grå sten
og stoler af rundt omkring –
På den ene siden af gåren en svær

 

Munchmuseet N 472 bl. 1v

låvebro –
    Inn Døren  … .
    Der lå en gang et lidet
lam – det hadde brukket benet
og døde – { … }Det var så lidet og ganske
hvidt – og lå fladt på låven
men så op med \sine/ døde øine

    – Der var et hvit telt
og langt borte mange hvite
telte – udenfor døren sto en
‹trin› mand i uniform – og
det var vordet var vor far
– og  …