Munchmuseet, MM N 473

MM N 473, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 473 bl. 1r

    Vindus karmen ligger sneen
hel til ruden –

    Det er mørt i det store
barnekammer – Pigen synger
Kjærringa med staven – høit
oppe i Hakkedalen –

    «{d}Det var en høi bakke
med grønt græs – der var
mørkegrønne trær og ovenover
den blå himmel med hvite
skyer – og nede i dalen gik
folk og hoiede.»


    Langt langt ute { … }er verden
– den er grå – med mange veie
– og mange {f}mennesker –

    Der ute er krigen – Mennesker
dræper mennesker –
Alle {skal}\/ dø – vi osså
men det er længe til