Munchmuseet, MM N 474

MM N 474, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 474 bl. 1r

    Nederst ved den store dobbeltseng
sad de tæt in til hinanden
på to små barnestole; den høie
kvindes{ … }kikkelse sto ved siden {s … }høi
og mørk op mod vinduet

    { … }Hun talte til dem stille og
så sørgmodigt

    Jeg {s}kommer til at forlade
dere sa hun – må forlade
dere –

    { … }Blir dere bedrøvet når jeg er borte?
Ja svarte de – { … }og {gråt}tårene kom dem i øinene
{ … }men de vidste ikke hva

    Vil de love mig når jeg er væk
at holde dere til Jesus? ‹{Da}ere›
{ … }elske ham – da træffer dere mig
igen i Himmelen

    Ja
    De vidste ikke hva alt det
De forstod ikke rikti men
de syntes det var så sørgeli
og så gråt de begge to – storgråt

 

Munchmuseet N 474 bl. 1v

    Den
    Sortklædte piger unge damer
der er meget  …   … 
med sin  …  ‹andre›
2 slige og  … 

    Og ind i ‹bege› den lammende lever storm
unge spreder deres vorden
mænd
disse  …   … 
og lever deres vilde liv
du  …  er deres vordende mænd
De lever deres vilde liv
Her  … 

    Her går  …  vordende  … 
 …   …   … 
kv går på græs i Bo … skoven
til de blir f …  m … 
og færdig til at  …