Munchmuseet, MM N 499

MM N 499, Munchmuseet. Datert 1890–1892. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 499, s. 1

    Reisen blev opsat    Jeg kunde
endnu engang træffe hende  … 
Hvis det nu ikke blev til noget
blev det aldrig.
Over middagen kunde jeg
gå op der. Tiden { … }gik da forfærdeli
sent    Jeg –

    Så var jeg da atter ved kirken
Det regnede lidt og luften var
lummer og bløt. Det var sølepyter
langs veien og den hvide kirken
speilede sig ‹der› – derborte lå
det huset brunt og mør dustert
mellem de saftige våde træer
Jeg var ved ha gjærdet haven
lå der udenfor fris med det friske
grøne græs. (hvor levkøierne var
hvide og hvor roserne var
røde og friske)

    Jeg s{ … }tod en liden stund stille
ud bag rosentræet. Det rørte
sig bag gardinerne derinde

    Så gik jeg fort ind

 

Munchmuseet N 499, s. 2

    Der sad de rundt kaminen
Generalinden og hun og
søstrene
Det var va

    Jeg var varm og satte
mig så langt fra ilden som
muligt og bag Genera‹linnen›
s{ … }å hadde jeg hendes
ansigt ret mot mig

    Hun sad i det røde skjær
af ilden i e{n}t høirød tynd
tricotliv – hun sad bøiet
bøit forover med armerne albuerne
knæerne

    {Vi}Jeg sad der længer
en stund jeg var hed og ophidset
og hed og det bankede i mine
tindinger    jeg forsøgte at
konversere     men det blev
bare
med

    Konversationen gik for{s}ceret
{ … }og ganske ligegyldi hen

 

Munchmuseet N 499, s. 3

    –
Vil

    Hun reiste sig og gik
m{ … }od mig inde mod mig.

    Sk De skal jo reise nu ‹så›
Skal jeg ikke vise dem kirken
indi    den er så mærkværdi,
{Jeg}Det vilde jeg

    Jeg var glad jeg kom ud
Vi gik bortover { … }den våde veien
uden at si noen ting.
Bankingen i hodet vilde
ikke ophøre og det var mig
umuligt at tænke klart

    Hvordan skulde jeg begynde
    Nu måtte det ske    nu eller
al{ … }drig.

 

Munchmuseet N 499, s. 4

Vi satte os på gjærdet ret mod
hinanden

    Hvor nær jeg var hende jeg
så på det tynde tricotliv ved
den bare fyldige nøgne hals
og det tyde tricotliv der var
knyttet så skjødesløst sammen
foran – jeg {var}blev så hed så
hed { … }det svimmlede næsten for ‹a›

    Hvor jeg ønskede
    Hv Jeg Om jeg vovede {t}at ta
hende i mine arme    trykke hendes
bryst indtil mi{t}g    hendes læber
indtil mine – Om jeg gjorde det
Hun så på mig    med øinene var
grå { … }grønne og dybe og der
{s}la sig lissom et slør over dem

    Vi vil Jeg tog hen{ … }des hænder
i mine

    La os La os se hvem er stærkest
sa jeg.

    { … }Vi forsøgte at holde armene
stive    Så s Vi brødes en stund

    Så sank armen slapt ned    Hun
bøiede hodet fremover fremover
det { … }Hendes hår berørte min  … 
hage. – Den fyldige gyldne nakke
der var så nøgen. – Mine hede læber
Jeg bøi{ … }ede mig osså og mine hede læber
stræebede hendes der