Munchmuseet, MM N 509

MM N 509, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 509, s. 1

    Fried
Telegram

    Continental Hotel
Berlin

    Zimmer gutig 30 April
fur mich belegen

    Munch

    Telegram
Grand Hotel Haglund

    Göteborg
    Værelse 27 April
{ … }Nacht bestellen
nat bedes bestilt –

    Munch

 

Munchmuseet N 509, s. 2

    De var altså bundet til
hinanden – h{u}an eiet hende –
og hun { … }ham til evig døden –
– hun {el}holdt a ham – men
– var han { … }aligevel { … }helt
gla h i hende
hun var jo ikke slik som
de kvinder han hadde set
i sine drømme –
– hun var smukkere aligevel
hun i han hun – som han hundrede
så mange gange havde { … }favnet
i sin fantasi –
det var andre kvinder { … }som han
ha husket fra gaden der igrunden
lignet mer hans hans fantasikvinder
– men nu var han jo bundet –

    { … }Den aftenen i skoven – da var
han gla i hende –

    Hvorfor var det ikke slik
altid
Hvorfor gruet han nu næsten
til næste { … }at træffe hende i dag
– enda hun reiser imorgen –

 

Munchmuseet N 509, s. 3

    Hvor han elsket hende igår
– men idag –

    Hun er ikke ung – hendes
hun fra Drømmen var yngre –
– hun er ikke så pen som
{ … }Frøken Hals Kommentar – hun har en grime
– ved munden –
{A}Og al den tid som blev bortkastet
– {Jeg}Han eier er ikke længer {hans}sin
egen Herre –

    Osså Han opdaget hos sig
ønsker om at det skulde være
slut – men da holdt han
jo ikke af hende – det var
jo ikke den store Kjærlighed –
og om det blev opdaget – hva
ville hans familie si – hva
vilde hans far si – og han
selv – han vilde bli dræ{ … }pt
a manden – han følte ‹denne›
spidse blanke dolken – glide ind
i hans kjød – ind i hjærtet