Munchmuseet, MM N 526

MM N 526, Munchmuseet. Datert 1.1929. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 526, s. 1

    Januar 1929

     Religion er del af
Livsmekanismen – det
store Maskineri – hvoraf vi
blot ser dele – seet med vore
indskrænkede midler –
– En leder af mekanismen
fins –

    Jeg syns intet efter et langt
liv mer er usandsynlig i
religion – hvad jeg før fandt
vanskeli at tro på –
Man taler vel fra en ende
af verden nu til den annen
– Vi sender telegram gjennem
verdensrumme – ‹Ver er e{n}t›
atom tilhørende – et li en org{ … }anisation
– der atter tilhører et atom –

 

Munchmuseet N 526, s. 2

som vi ‹i› har atomet
verdens systemer i s … 
– Vi fødes af en kvinde –
hva er mærkeligere end alt
det – er ikke den ting de
mærkeligste.