Munchmuseet, MM N 528

MM N 528, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 528 bl. 1r

    Fra Munch
    Med Ar{ … }neberg har jeg ikke talt mer
end 3 gange – og det meget kort – det
var da jeg gik op til ham og bad ham om
tegning – da han efter { … }circa to måneder
viste mig en tegning som jeg accepterede
n{ … }aturligvis blot fra udseendets side – der
blev intet bestemt om { … }endelig aftalt om byg de{t}n endelig
bygning – Så tilslut før jul da han
og bygmesteren kom med anbud og den endelige
bestemmelse skulde tages – Da var alt
30,000 Tagsten kjørt op ligesom adskilligt
var arbeidet – Endvidere hører jeg at Arneberg
har udført de endelige Detaljtegninger –
{ … }Alt Dette {havde}har jeg aldrig bedet om eller
tenkt mig mulighed af blev ordnet før
den endelige af{ … }tale var gjort –

    Jeg havde { … }hovedsagelig med den meget
unge arkitekt Blekstad at gjøre – og hos
ham og murmesteren skylden ligger

    Murmesteren sagde til mig at han måtte

 

Munchmuseet N 528 bl. 1v

i betids anmelde bygværket for Aker
ingenieurvæsen
da det tog så lang tid med
afgjørelse af tilladelse – Selvfølgelig var
det for at have denne tilladelse færdig
når endelig bygværket blev bestemt at jeg
tillod dette – der forøvrig ikk ingen risiko jo var

    Ligeledes sagde murmesteren til mig
at der måtte graves lidt fordi han måtte
vide grundens beskaffenhe{t}d for beregningen
af anbudet – tillod jeg dette da {det}jeg ‹an
måtte anta det var en bagatel – Ligesom
jeg personlig flyttet trær betids for i
alle tilfælde skyld alt skulde være
klart – Derimod var da ikke bygværket
bestemt –

    Blakstad sagde mig ved en konferance
‹en pasciar› at de brugte at gjøre alt
{ … }tegne Detaljtegninger til Dør og annet
i ful naturlig størrelse – Dette ans antog
jeg naturligvis blot skulde ske når bygværket
endelig var bestemt – Je Og annet kunde jeg
ikke tro på den maade ytringen blev fremført
– Jeg svarte blot til dette ja så – gjør I det