Munchmuseet, MM N 533

MM N 533, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 533 bl. 1r

    Jeg ligger i natten og hører
mit hjerte banke – Jeg hører suset af
blodet – i { … }øret det det sprænger i hodet
– det syder under huden i fingernes spidser og
tæerne – Det kribler i huden –

    Hvor de suser de miliarder kloder der
strømmer fra i sin gang fra huden huden
til hjertet – taktfast styret af hjertets slag.
Milliarder af kloder sprænger – vil de De vil
ud af begrændsningen – Atter må de tilbake

    – Det fosser i ørets kanaler – { … }det dirrer
i l mine lemmer – de milliarder kloder

    – Hvad er lite hva er stort – hva
er tiden? – Et sekund mellem hjerteslagene
– og kloderne i mit indre har ‹jort› sin
rundgang – Milliarder år bruger lyset fra
de borteste kloder i universet forat nå mig.
– I cellevævet arbeider kloder – og { … }klodernes
beboere – Cellevævets stjernestrømme – og {d}Deres beboere
– og Deres Atomer – Jeg lukker øinene i mørket
– Det lyser og gnistrer i mit indre – Kloderne
lyser – atomerne lyser –