Munchmuseet, MM N 535

MM N 535, Munchmuseet. Datert 1929. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 535 bl. 1r

    Optegn 1929

    Den gales Dagbok
    Fik bud at komme til ham på hotellet. Han
lå med feberhede øine – Jeg er omgivet af { … }fiender
hotellet har hele natten været omringet af en flok der vilde
overfalde mig og knipe mig – De holdt til i en automobil – rød
Skaf mig en revolver

    Jeg traf ham en dag senere
han kom mot mig halvt
løbende – Kappen flagret bag
ham mer end vanlig –

    – Han Han så forstyrret ut
da han kom mig i møde –

    Kom sa han – jeg ber Dem
gjøre mig en tjeneste –

    – Jeg har været uroli – frygter
noget skal hænde – Frygter osså
at man vil undersøge mine papirer
– {D}Tag disse optegnelser og bevar { … }dem

    Jeg har langt tid osså trod
at Du var af mine fiender –
men jeg tror Dig –

 

Munchmuseet N 535 bl. 1v

    Jeg bladet igjennem kikket i bladene
– Det var meget uordentli –
små noticer med blyant – andre med
pen – ofte fuldstændi ulæselig mest
med en skjæl høist forskjelligartet håndskrift
– urolig –  …  noen steilt og fast
skrevet –

 

Munchmuseet N 535 bl. 2r

Optegnelser 19{0}29
    Den gale fortæller – dikter fortæller

    Ja det var en underli tid {der}jeg har
gjennemlevet ennu ved jeg ikke ofte hvad
der hænder  …  eller hører om det er
virkeli eller blodt sandsebedrag –


    – Derude på badestedet – begynte det for alvor
me de sidste år har jeg jo mærket –
at jeg specielt efter nydelsen af alkohol utførte
‹{ … }ting› – jeg ikke kunde forstå – Jeg har jo
altid været nervøs – og distrait – kunde ofte
falde i tanker – Jeg { … }kaldte astraltilværelsen
– min sjæl var annetsteds – mine venner
vidste det osså – og de kaldte det osså
astral tilstand –

    – Men når jeg blev beruset – var der en
naturlig beruselse – overgiven og uvørren
– som alle – men jeg vidst det {var}blev naturlig
afslappelse og jeg gik hjem forholdsvis tidlig
Nu blir Den senere tid gjorde al{ … }kolen
mig op ophidset – og der fulgte ingen normal
træthed – men det gik over til ubeherskethed
– og jeg s min hjerne var febrilsk virksom –
der hændte meget – jeg senere ikke forstod