Munchmuseet, MM N 545

MM N 545, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 545 bl. 1r

    Forøvrigt vil jeg nærmest si at jeg
er næsten hjemløs og forjaget på grunn
af folks utrolige pågåenhed og lidet hensyn-
tagen – Jeg har måttet flakke omkring forat
få ro – Den stadige trudsel om beskatning af mine
Atelierbilleder gjorde at jeg tabte tapte lyst og mot til arbeide

    Jeg vil si med hensyn til arbeidssted
og bosted vil jeg altså  …  i korthed
si – Jeg har ikke kunnet få arbeide
de senere år – jeg er arbeidsløs –

    Man har jaget mig { … }med pågåenhed
og forstyrrelser så jeg næsten kan s jeg intet
bosted har –

    Jeg bor på jernbaner og i biler
har jeg sagt

    Jeg er for har på grunn af sygdom
ikke kunnet forlate Ekely den meste tid
i forrige år –

    Forøvrigt føler jeg mig fremdeles hjemløs
og søger e{n}t sted hvor jeg i ro kan få
arbeide og slå mig helt ned – Men
kræfterne svigter

 

Munchmuseet N 545 bl. 1v

    Jeg fik for 6 år siden en farlig
sygdom på mit bedste øie. Det blev ubrugeligt
og jeg truedes med nyt anfald

    Det indtraf m. Marts 1938 og
mit venstr annet øie blev rammet
Jeg trues altså med hel blindhed –

    For mig var den eneste redning at
forlade Ekely og Oslo – Desværre viste det
sig at edderfuglens vinger var s skaaret
bort og ikke blot ‹reden revet›

 

Munchmuseet N 545 bl. 2r

    Hvorfor jeg var tvungen til at flytte fra Ek
Vestre Aker

    Jeg har i flere år været udsat for
svære trakasserier og vider viderværdigheder
i Vestre Aker – fra mange kanter. Ligeledes
fra folk fra Oslo – Jeg måtte ophøre at
arbeide på grunn af disse idelige forstyrrelser
Jeg frasa mig osså store bestillinger – Jeg
har i 7 år ikke kunnet gå på veiene omkring Ekely

    Jeg havde osså andre vanskeligheter med
pårørende. Det skaffet mig de største vanskeligheter
På grunn af utrolig pågåenhed af folk mistet jeg sekraft på mit
eneste gode øie {–}og jeg trængte absolut ro – Det blev bare værre

    Jeg har i 17 år ikke klaget over
ligningen men har heller villet betale
mer end rigtigt end at spilde tid med
protester – Jeg har f.ex sogar selv uten
opfordring lagt på og ladet skatten
forhøie og det uten grunn – annet end at
jeg mente de gode tider kunde tillade det –

    I den { … }Jeg blev imidlertid syntes jeg
gået for vidt  …  fra skattevæsenets
side med protester mot min og beregning
og det forstyrrede mig i høi grad

    Jeg havde en følelse af meget af disse
f forstyrrelser skrev sig fra { … }forfølgelser fra bestemte
hold og og dette dette gjorde osså frareise nødvendigt

 

Munchmuseet N 545 bl. 2v

    Jeg fik af press og pågåenhed fr{ … }a slægt
og { … }oslofolk og folk fra Vestre Aker, at jeg fik en farlig
blodudtrædelse i mit bedste { … }øie – Jeg truedes med
Forat gjentagelse og blindhed – Nu er osså det annet øie truet

    Jeg følte det som en absolut nødvendighed
at skaffe plads og tænkte sogar på at
flytte til udlannet


    Jeg valgte Nedre Ramme Hvidsten hvor
jeg havde boet i flere år (fra 1 og hvor
jeg { … }fremdeles arbeidede specielt på Aula
billederne Kommentar ligetil det sidste. Flere store arbeider
er osså { … }kommet { … }derfra – Stedet er har hele tiden
været indrettet til bolig { … }og til arbeide og der
er to el 3 atelierer og et { … }friluftsatelier
og 40 mål grunn – Jeg mente jeg kunde
ta det til bosted og indrettet mig der –
‹sat› istand forfaldent og skaffet { … }ovne
og indrettet fuldt elektrisk lys med kogeovn
Ligeledes hund – Jeg ansat en al{ … }t mulig
mand og havde senere bil der –

    Forøvrigt kan jeg
    Kortsagt: Ekely og Vestre Aker var mig blit
mig uudholdeli – Da jeg slo mig ned på
Nedre Ramme var det en d jeg nærmest som
forjaget fra Vestre Aker og jeg håbet her at få fred

    Jeg har de sid senere å{ … }r ophø ophørt at
male og har frasagt mig store bestillinger som
raadhusdekorationerne – Jeg havde tapt mot på dem
Jeg har sluttet at male efter trudselerne om at
beskatte mine billeder –

    Jeg har altså intet arbeidssted –

 

Munchmuseet N 545 bl. 3r

    Under disse vanskeligheter fik jeg
fra alle kanter i verden indvitationer
de mest ærefulde og intrængende invitationer
{ … }gjennem departementet om udstillinger –

    Jeg prøvet at efterkomme dette ‹såvidt› jeg
kunde – Samtidig var jeg i denne
tid stærkt afkræftet