Munchmuseet, MM N 548

MM N 548, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 548, s. 1

ikke tvinge til at ægte
en der har den «bons sens» at
ringe en op midt om
Natten i f mens man
ligger i flyende Feber –
og danser – (det var bare
et af hundreder Tilfælde)
eller tar sig Elskere så
let som at ta på sig Handsker
– Forresten hvorfor skulde
jeg være { … }denden forfærdelige – jeg
havde ikke bedrevet mer
end «hende» eller alle hendes
andre Elskere –

– De{n}t ser ud som om
den fri Elskov blot er til

 

Munchmuseet N 548, s. 2

for Kvinden (i alfald i
Bohemens Leir): Man gå
{ … }Man kommer i følgende
Fælle {–}:

    Fordi man føler man ikke
kan eller { … }har Ret til at
Ægte nogen – går man
ind i et frit Forhold –
Fordi man har gået
ind i et frit Forhold
skal man tvinges til
et Ægteskab – selv om
man allerede hader ved-
kommende
– det er jo vandvid
– Man gjør sig da ikke

 

Munchmuseet N 548, s. 3

gjerne til Hanrei på
Forskud


    Nu er dette gløgge
mundrappe Kjæltringpak
‹{ … }nemmelig› at ramme som
jeg gjerne vilde – De { … }fik
{ … }drevet mig til Galskab
– og så trækker de på Skuldrene
og sier – ja der ser {d}De – han
er jo gal – Eller da jeg
brølte op i Vandvid over at
den ødelagte Hånd som jeg
havde rakt ud { … }for at redde
en der råbte «Hjælp, Hjælp»
jeg drukner drukner – og så
forhånet og syg og pengeløs

 

Munchmuseet N 548, s. 4

atter drar ud i Verden – så dro de
medlidende på Skuldrene og sa jalou –
– Rakket skulde prøve at få
en smuk Hånd forkrøblet – { … }og
samtidig få ha fra Morgen til
Aften have et eller stadigt
Minde og en Skjændelsdaad –
– Mine få Glæder har desuden
været at seile og at spille Piano –