Munchmuseet, MM N 559

MM N 559, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Johannes Roede.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 559 bl. 1r

    Jeg ber at man sammenligner
den måte jeg er behandlet på i Vestre Aker
{ … }og som jeg betragter som en udjagelse
med den måte Vigeland behandles på

    Jeg har gjort mindre bemærkninger
til Deres inlæg. Jeg håber De kan læse
dem – De bør ikke si at føler mig
forfulgt

    Der er ingen der maler undtagen Lillehammer og  …  i verden
kan De si der blir ilagt mulgt  … 
skat for sine malerier og studier –

    Man mal Det er helt latterligt slig
at forlange skat for min hva jeg
har i mine { … }atelierer. Det er mest
ufærdige g billeder samt studier – Jeg betaler
og har betalt nok skat for mine arbeider
i atelierene idet jeg har været en af Akers
største skatteydere og vel h gjennemsnitlig
i 20 år har betalt i skat circa 17,000 kr


    Jeg vil gjerne have 2 kopier
af skrivelsen til skattenævnden
for at kunne vise skattenævnden i Vestby

 

Munchmuseet N 559 bl. 1v

    Mon ikke dette bør placeres til de
gode herrer?


    Når skattenævnden vil sætte
mig i en undtagelsesstilling norske malere (Lille{ … }hammers  … 
bl{ … }andt malere så er det i den
modsatte retning det skulde være

    Jeg skulde støttes istedetfor at kvæles
Jeg har ågret med mit guld, ikke
det smudsige guld der kan vexles, med
men åndens guld – Jeg har ågret med
det til min kunsts fremme og til
gode for land og folk


    Man kan se
    Man får sammenligne den
måte Vigeland er behandlet på
med den måte jeg er behandlet
på i Vestre Aker og som jeg betragter
som en udjagelse