Munchmuseet, MM N 562

MM N 562, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 562 bl. 1r

    Selvom fortjenesten her var liten har jeg
dog måttet beholde de  …  maskineriet igang og
mener derfor at måtte opretholde utgiftspostene

    Vagtmand.      – –      kr 2740
    Han er engageret af mig som vagt
for mine sex atelierer og flere fr … atelierer frilufts-
atelierer
hvor billeder hænger udsat for veiret –

    Han må om vinteren plouge op vei veien
til atelierene samt måge sneen i friluftsatelierene
samt passe for sneras –

    Han { … }arbeider som snedker i snedkerværkstedet
med alt rammer og meget annet der her er
nødvendigt –

    Han hjælper mig med opbygningen ‹i›
friluftsatelierene og annen annet i atelierene

    Han steller en hest der i de mange
år er været benyttet som model til
flere av mine bedste billeder –

    Han passer centralfyringen og – så ‹videre›
    Jeg skal utrykkeli bemærke at jeg
har nedlagt jordbruket har ligeledes havde  …  ophørt med
stel med æbletræerne – Æbledriften

    Det er blot når han intet  …  annet
har at gjøre han steller i haven