Munchmuseet, MM N 563

MM N 563, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 563 bl. 1r
    III

    Jeg skal oplyse om at min vagtmand
er ansat forat passe på de mange at let
tilgjængelige og ildsfarlige malerier –

    En liten gnist kan fænge
    Jeg har sagt når de er ledige for mig kan
annet udføres –

    På Ekely
    Han gjør alle reparationer på de mange byg
Arbeider som snedker på blindrammer og
annet træarbeide til mit maleri –

    Han hjælper mig med de stadige omhængninger
af de store lærreder i sn snedkerverkstedet

    Han passer en hest d …  som jeg har brugt til
‹model› for en række af mine bedste billeder
og som fins i musæer –

    Han måger i veien om vinteren veien
til atelierene og inni friluftsatelier friluftsatelierer

    Hva havde det kostet om
alle disse disse sager var bestilt hos
en rammemager eller om jeg havde
bestilt folk extra ut