Munchmuseet, MM N 571

MM N 571, Munchmuseet. Ikke datert. Varia.
Filologisk kommentar: Avskrift (ikke komplett) av avisartikkel (kåseriartikkel av Wilhelm Eklund) fra Svenska Dagbladet 7.9.1902.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 571 bl. 1r
Forfatteren Wilhelm Eklund i
Sv. Dagb.      1902 høsten


    En dag tog jeg mig en tur ud
til Charlottenburg hvor Secessionsudstillingen
af holdes – – ...

    Overhovedet er det udlændiger Udstillingen
skylder sine fornemste Bidrag – Hvor overvælde{ … }nde
er ikke Edvard Munchs storartede frise i
forsalen begyndende med Abendstern (Stjernehimmel)
tilhørende Fr. Nansen) denne skjære vaarhymne
der klinger så spædt og forventningsfuldt ud
over den sorte jord – og sluttende med dødens
knoklede nøgenhed medens hele den jammer-
lige komedie falder sammen og døden stiger
frem for scenen sætter stop for legen og
skræmmer barnene væk med sin iskolde
hånlatter og hver og en må gå til sit

    Her blir scenen tom og dørene stænkt