Munchmuseet, MM N 576

MM N 576, Munchmuseet. Datert 1887. Blandet (notat, utkast).

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 576, s. 1

    
    Til Bestyrelsen for «Johan
Finnes legat
»


    Undertegnede tillader sig
herved ærbødigst at ansøge
det høie departement

 

Munchmuseet N 576, s. 2

    Han sad på dækket med ryggen
lænet mod rækværket og så på
dem der { … }gik op på dampskibet
der var lørdag eftermidda sol
en deilig dag i begyndelsen af
sommeren    Han var netop kom hjem
fra ‹sin forrie› en udenlandsreise { … }og ‹skyld› nu
ned til fam fa sin familie der
boede i  …  på lane «På på lande»
ned i mod    fjorden. Han va havde
endnu noget af pariser duften om sig
Med Han følte sig en smule
som en paris herre der han
sad med    hænderne i lommen

 

Munchmuseet N 576, s. 3