Munchmuseet, MM N 581

MM N 581, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 581 bl. 1r

    Så var det en tid
han ikke læn

    Træerne og luften forsvandt

    Han tog hende varsomt
om livet – Hun hævet sig
op mod ham – {o}Og der
fol forløb hva en tid hvor
alting forsvandt træerne og luften
– noget deiligt tog ham
– Han {h}følte en varme
mun læber ved sin hals –
og så e{n}t kjølig vådt kin der
gled glider mod sit – Og hans
mun sangk blødt ind i hendes

    Han åbnet øinene og
han så to store øine der
så ind i hans
Så {Han}Så hadde en følelse af at

    Det var forbi
Det sto
ville gråte – og juble på samme tid

    Det var { … }forbi –
Han stod og

 

Munchmuseet N 581 bl. 1v

så efter henne den bøiede skikkelsen som
mellem de mørke træer

    Han vilde gråte
hun blev mindre og mindre –
Læberne dirrede skjælvede
endnu
og han hørte endnu hende
endnu hviske sit ajø –
så sørgmodigt og så blødt

    Han vilde gråte, juble
en han hadde set
inat – en ny verden
– han hadde ikke anet det
før { … }– at det var så – så
underli – deiligt –
og hun hadde lært ham
det –

    H Han så det h … 
han henne for sig – det
sørgmodigt skjønne ansigtet
Å han holdt a henne
og meget mere fordi hun
var ulykkeli –
han hadde osså en elskede
han osså

    Han vilde gjorde en lang omvei
 …  vilde – springe –  …  med sine tanker
 …  mellem skoven, inover enge bare