Munchmuseet, MM N 599

MM N 599, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 599, s. 1

    Triumfbuen bred og blålig op
mod luften    en blank luft – man
da al blå ballon {k}captif over
hippodromen med skarpe linjer
mod luften og alle ‹st{ … }engene› som
fine tråde –

    Man pustet let og man
{ … }følte sig glad

    Blålig og lys lå Champ
Elyses bred og i solskinnet og badet sig i aftensolen
‹lengst› nede mange bitte små mennesker
nær – kun enkelte

    { … }Eqvipager krydset hinanden
g …   …  gled næsten lydløst bortover gaden

    Ved Parken  …  løb børnene
Mødre og ba med barnepiger  … 
mødrene sat og på bænken og
så til. Som

    Vi  …  var ved { … }Concordiapladsen
tusmørket var  …  der og
gass{ … }blussene og de elektriske lampene
tændte. De speilede sig i de
utallige ca{ … }feer og ‹eq›vipager det
så ud som en svær s{ … }jø det
En stor b …  bevægelig flade
hvor speilede det blinkede ‹af gult› og hvidt

 

Munchmuseet N 599, s. 2

    Pass dig det er en vogn og
den er lige bag    ta det med
ro så nu er vi ‹da unna› –
– Det hvinede vi vænte os bege
om andre af stoppet osså op
man så en åbning i  …  vogn
havet – en gut var overkjørt  …   … en liten klynge mennesker
nu bæres han væk – i et
nu var alt som før – det
blinkede i dette hav af vogne

    Tu‹ll›eriehaven var dyb blå
og dunkel