Munchmuseet, MM N 603

MM N 603, Munchmuseet. Ikke datert. Blandet (notat, utkast).

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 603 bl. 1r

    Thi der giver gjengjældelse
– Dagen vil komme da du
ængstes – da himlens { … }skyer
{ … }blir blod – da aftenens skygge
blir dødens – og du vil være ene er
ene –

    Og Ungdom du ‹røvend› fra
andre vil kræve sit igjen
og Thi intet tages uden offer –
‹og› intet nydes uden betaling –
Du har nydt af ‹dit› ædleste
– Ungdom – hvordan kan
du betale det – ‹Tullet› – ‹Tullet› –

 

Munchmuseet N 603 bl. 1v

send Pengene – Levvel
    
    Med Hilsen og Høiagtelse
    Deres Edv. Munch