Munchmuseet, MM N 607

MM N 607, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 607, s. 1

    M
    Du ligger i de hvide lagen – dit skjønne
legeme vansires af sygner – forrådnes er sygt
du skal kanske dø –
råddenskabben Det er gift i dit blod – det
forrådnelse  …  – vansirer dig –

    Du skal dø – styg og stinkende –
og jeg – jeg drikker vin med {k}damer
– damer
jublende damer – glæden
er bare større ved tanken på din ulykke –
– dø – i angest i fortvilelse – rådtne
og stink – jeg skal le des mere –

    Jeg har uten at søge da fru Holm Kommentar
og frøken – ja jeg ‹fant› veien g i Kristian
Augustsgade nogen en vogn { … }– og der sidder
 …  Berg – og hun der ved siden – hun
med det bleke hode ini det sort intullet
i det sorte uldtæppe – de øinene – som ser på
ham øi spørgende og forskende og lokkende – der
manden
og de er hendes – Han hilste – koldt og dy … 

 

Munchmuseet N 607, s. 2

hun så bedende – undrende – mildt –
    Nei nei – { … }ingen svaghed – hård
hård ska du være – ikke medlidenhed –
Hun hadde vær kom fra hospitale
efter en operation – men giften er der
– den vil atter melde sig – angsten tar
dig  …  igjen – Nemessi Nemesis –

    Han la sig nesin sengen da
han kom hjem – Det bleke ansigtet indi
det svære uldtæppe kunde han ikke få
væk –

    Kun hadet var tilbage –
Sid …  De hadde