Munchmuseet, MM N 608

MM N 608, Munchmuseet. Datert 1888–1889. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 608 bl. 1r

Han fik det noget af samme udtrykket som
han havde på det fotografiet der
han var så morsk.

    Men så orket {at}han ikke længe –
{ha}fik det det trætte syge distraite
udtrykket kom igjen – og han
sov ind faldt i en blund.

    Han fik smerterne i ryggen, vågnet
med et lissom forskræmt udtryk

    Han så mig male.
Hold op med malingen sa han
hvas noget hvast.

    { … }Jeg pakket hurtig sammen.
Det var kun en liden bedring
for en stund. Mod aften den næste
dag var søndag. Han var da meget
dårligere.

    Han faldt hyppigere i søvn
Altid når han vågnet stirret han
lissom forskrækket ud i værelset og så
kom det slappe trætte i udtrykket.

    Det var konfirmationssøndag.
Han pleiet da altid at selv { … }selv at gå op
på tårnet og heise flag
Han var meget urolig for at det ikke
skulde ske i dag.

    Jeg gik op

 

Munchmuseet N 608 bl. 1v

    Jeg takker {d}Dem for