Munchmuseet, MM N 612

MM N 612, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 612 bl. 1r

    Kom hid    se den vakre
skyen sa hun, jeg gik bort
til hende { … }– det var en blodrød
sky – {d}Den ser ud som en
drage sa hun – jeg a guld
– jeg tog hende ‹bløt› om livet –
hendes hoved hvilte sig
mod mig – vi stod sådan
en
længe således – en underlig
blød varme gjennemrislet mig
– jeg trykket { … }hende sagte til mig –
hun så op til ‹siden› – hun havde
disse underlige – dunkelt varme slør
over øinene – Vi sa intet –
Jeg lidet Vi gik ‹port› til
den lave { … }chaiselonen og satte
os ind til hverandre –

    Hvor { … }Hun var varm og jeg
følte hendes lemmer legeme
tæt ind til mig –

    { … }Vi kysset hinanden længe –
det var aldeles stilt i { … }det ‹svære›
atelier –

    Hun Jeg lod la mit

 

Munchmuseet N 612 bl. 1v

mit kind til hendes
og strøg hende over håret –
H …  Hendes kind brændte
– Kjære sig lidt sa jeg
– men  …  hun svarte ikke –
{H}Jeg – Jeg følte en brændene
tåre på min hånd –

    Hvad er
    {H}Jeg så på hende    hendes
øine var stirrende – og fulde
af tårer –

    Hva er det med dig sa jeg
– Jeg la hende ind til mig
hun lod som et lidet børn –
– hun trykket mig krampagtig –
Lille tula mi sa jeg va
er det – og jeg klappet hende
‹henover› hendes sorte hår –

    – Jeg er ræd Du er syg sa
jeg – sig lidt – hun sagde intet –
Kom så

    Hun stod på gulvet håret
i uorden – øinene funklet gjennem
tårer –

    Jeg hader dig sa hun –

 

Munchmuseet N 612, s. 3

    Hvorfor hader du mig sig
jeg har { … }jo intet { … }gjort – kys
mig sig sig du er  …  noget
hyggeli { … }pent til –

    ‹Jeg ordnede sit› hår uden at
sig noget –

    Kom vi går
    Vi Vi
    G Gi mig din hånd –
er du sa jeg hun gav
den –

    Hun så mig længe –
Jeg sagde intet
{ … }La os snakke lidt hyggeligt
sammen som før – vi holdt
hinanden i hånden –

    Hun sa intet hele tiden –
så reiste hun sig op med engang
vi går