Munchmuseet, MM N 614

MM N 614, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 614 bl. 1r

    Dybviolet sænket mørket sig over al
jorden – jeg sad ved under trær et træ –
hvis blade begyndte at visne gulne – Hun
h{v}avde siddet ved siden af mig – Hun
havde bøiet sit hoved over mit – hennes
hår var blodrøde hår var havde filtret
sig om mig – det var falden over mit
hoved
det havde snoet sig om mig
som blodrøde slange – havde dets fineste
tråde var snoet viklet sig { … }ind i mit hjerte –
– så havde hun reist sig – jeg ved
ikke hvorfor – langsomt bevæget hun
sig væk mot {d}havet – længer og
længer væk – da var det underlige –
kommet – jeg følte som var der usynlige
tråde mellem os – jeg følte som usynlige
tråde af hendes hår fremdeles omsnoet
mig – som disse tråde aldrig kunde
briste og  …   …   …  og sled i
mit hjerte og gjorde åbne sår

og selv da hun helt forsvandt { … }der
over havet – da følte jeg endnu
hvor det smertede der hvor { … }mit
 … hårtråde om mit mit hjærte
blødede – fordi tråde{ … }ne ikke kunde
overrives