Munchmuseet, MM N 616

MM N 616, Munchmuseet. Datert 1905. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 616, s. 1

    Bølgerne kommer indover indover
– Langtifra kommer De en efter
en –

    {Helt ifra}Rider de indover – { … }bristes
brydes mod Stener – dør
for at glide tilbage – i Havet
og leve pånyt –

    Det suser de bruser de brister
og dør – og lever påny
Langveis fra kommer helt fra den blå
Horisont – og bagom kommer ‹endu› fler og længere { … }ifra bagom

    De mumler de snakker
en Sang den evige Sang – så
er det urokkeligt – sån har
det været fra evig Tid – Det rasler mod
{s}Stenerne – {ris … }Stenerne rasler