Munchmuseet, MM N 621

MM N 621, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 621, s. 1

    Jeg gi{ … }r hende den lyse sommernats
bløde skjønhed – over hende gyder
jeg den forsvindende sols skinnende pragt
guld – over hendes hår – over hendes
ansigt over hendes hvide dragt –
skinnende guld –

    jeg stiller hende mod de{n}t drønnende
blå havets blå – med havstrandens
bugtende slangeagtige linjer –
Således går hun fra ham
– der endnu intet fat{ … }ter
men som i drømme føler
alt hvordan hende fjerne sig
– Han står omigjen midt
i blodrøde blomster – i de
dybe blå aftenskygger –

    Han fatter ikke ganske hvordan
det er gået for sig –

    Men selv da hun helt er forsvunden

 

Munchmuseet N 621, s. 2

over havet
føler han hvordan enkelte
fine tråde af hendes hår
endnu sidder fast i hans
hjærte – det bløder – og smerter
som et evigt åbent sår