Munchmuseet, MM N 625

MM N 625, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 625, s. 1

Jeg Vi havde a
    Vi gik om hinanden som
fremmede – men bag lå kjærlighed –
jeg tog ham ‹først› ‹engang› ‹en›  … 
og t da jeg tog afsked –
{gik}– da jeg var på skibet –
sprang jeg tilbage for at se
ham endnu engang – da
vi mødtes sa jeg j blev jeg
‹genere› og sa jeg havde glemt
noget – –

    – Har du elske –
– Aldrig slig – ikke engang
kysset –

    har drøm om det mangen
gang – afklæd hende
brudenatten – og

    – Kv {S}Jeg søger osså hende –
men hun skal være – det
k … 
v{ … } ‹lyset› ved siden af målet
– hun skal { … }‹tænde› inspirere –

 

Munchmuseet N 625, s. 3

og blusse til ilden –
    – { … }Den sorte lo –
hvor det er  …  –
et liv ‹flam›
et liv { … } …  dig  …   … 
er mer end mange år –
– Driften skal tilfredsstilles

– Du er vel troende osså
Du
nei –
Jeg har været – men – kan
ikke t{ … }ro på Gud
– men at man skal forgå
– det er osså sandt –
– Du skal dø – forrådne væk
– fo …  –

 

Munchmuseet N 625, s. 2

    – Hvad gjør –?
    Jeg bor her i en hytte
Jeg vil studere – se at
finde sandheden –