Munchmuseet, MM N 627

MM N 627, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 627, s. 1

    Jorden s{og}lår Flammer
mod Universets Periferier
– Flammerne sluknet
til Aske igjen
Øine jeg { … }så blå og klar blanke
og Mør{ … }ke med Glødfyldte Blin{g}k
Spørgende, søgende, higende, villende
søgte de fl ud mod Periferien
– løste fra Jorden – Mennesker
Børn – forat falde tilbage
blande sin Aske med Moderjord

 

Munchmuseet N 627, s. 2

    Hvorfor? hvortil? villende mående
slog de og faldt
Gnister og Glød i Nattens Mørke
Gnister af Jorden
Gud er i alt alt er i os
– Brødre i Liv{t}ets vældige Leg
– Legen er slut villet og vovet
og gjort – for atter at ville
og leve og falde – \/