Munchmuseet, MM N 628

MM N 628, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 628, s. 1

    Det begyndte at blive
vår i veiret – og jeg tog en

    Jeg gik gennem Unter den Lindens
‹lige› Alleer –
Der var ‹bo›

    Den mørke muldjor var
gravet op for at få med
det spirende grønne –

    Træer i træer ‹nedover› parken
bare stammer og nøgne kvister
og på de små { … }buske begyndte
et lidet { … }drys af spirende grønt –

    Jeg brød en liden {k}gren – og så med
{ … }undren på det li grønne liv der
begyndte – og jeg forsøgte ‹at se›
på det som jeg så på det mange
År tilbage – da jeg ikke hadde
set livets Medusahoved

 

 

Munchmuseet N 628, s. 2

 

 

Munchmuseet N 628, s. 3

på en bæng sad de
bænken sad de fedede
Ammer smilende og røde –
de skulde fedede forat give
s{ … }in livslyst og sundhed til
de syge ætters blege afkom
– laver det grønne
g …   …   …  to engelske ‹misser›

Sn … 

    Intet er tristere end en park
uden løv og g rønt –
men tristere tristere enda er
den i en tid hvor alting
alt løvet skal sprætte skal
liv fødes – for den { … }intet
håb har

 

 

Munchmuseet N 628, s. 4

     …