Munchmuseet, MM N 629

MM N 629, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 629 bl. 1r

    Sig mig du skimrede { … }vårlige sol
holder du alt hva du lover
når du guder alle de farver der over mig gyder
fra lysende grønt til lysende rødt
fra skinnende hvidt – til skinnende sølv
du mattende varmende kjælende vårsol
vil du da  …  indfri –
alt hva du lover

    {Åg}Og du birk –
    Du unge birk med den skjøn
fine stamme – hvid og tendre
– overdrysset af lyst, skjært
grønt – er livet så fagert
som du sier –

    Og månen deroppe så li venlig
– som en {s}liden sølvskilling
– mild – bleg

    Er det sandt – er minderne så
 …  bløde uden nag – lover du
da en stille glæde