Munchmuseet, MM N 630

MM N 630, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 630, s. 1
Sommernat –

    Tyst og ‹lummer› og mørk ligger skoven
– stammerne står som ved siden af hve mørk side om side slanke
søiler – Der nede mellem græsset lurer en
stort krybdyr – med lange arme –

Men der på den andre side mellem stammerne lyser sommernatten
– stenerne ligger som { … }hvide tænder
{ … }langs bredden – men derute i
vandet kryber tusen hundreder
dyr – sorte – våte – de { … }bevæger sig – strækker
hodet frem – rækker arme frem –
‹svømmer› efter hverandre –

    Tys hvor stilt – havet puster
– det hæver sig skyder en lang
blød bølge mod bredden – langsomt
{ … }langsomt – den er så træt –

    Der brast den mod stenen –
de{t}n puster – bevæger sig langs hele
stranden –

    Der er en havfrue der i månesøilen
den ser på månen der stor og rund
står over horisonten –

 

Munchmuseet N 630, s. 2

hun vugger sig i månesøilen
og har guldhår –
lægger sig mat og træt tilbage
med store tilslørede og guldhåret
flyder på vandet


    – Dine \øine/ er så store – store som
halve himmelen når du står så
nær mig – og håret dit som
guld  …  guldstøv og

    Du ligner en havfrue
    Munden ser jeg ikke – ser blot
du smiler –