Munchmuseet, MM N 631

MM N 631, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.
Filologisk kommentar: Utkast til en del av Det gule huset, MM N 667.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 631 bl. 1r

    Når {v}Vintersolen der stod lavt
på Himmelen skinnede ind
ad Vinduet – flammet det
op i rødt og gult i { … }mit
Værelse – d{ … }e gule Trævægge
blev til ild og Bordtæppe
et brun Bord til Blod –
Far Lyset og Farverne skar
ind i mi{t}n Sjæl – og mit
Legeme hvor Blodet sygt
rullede – Melancholi –
er jo Mangel på tilstrækkeli
Fart i Blodet – men af og
til jagedes det op i Angest –
– {Jeg}Jeg {gik}løb ud for at
fly fra mig ‹selv› – og gik
min Tur –

    Da jeg gik mod mit
Hus møder jeg et Par lys
blå Øine – der fæster sig i
mine – Så ser jeg Ansigtet med

gråsprængt sygt træt Ansigt – det var ‹Manden›
med den faldende Syge Det var { … }et trist
og  …  Blik – Om Aftenen hører jeg han har havt Anfald

 

Munchmuseet N 631, s. 2