Munchmuseet, MM N 632

MM N 632, Munchmuseet. Datert 1892–1893. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 632, s. 1

    Hun var en svane –

    Den gled med sin lange hvite
fine hals sagte henad vandet –

    Den så sig om med milde øine
Dernede { … }I vandet speiledes dens
hals – fine linier –
sammen med himmelens skyer


    Jeg bode dernede
rodet om blandt blåsvart kryb
– grønbrunt slim – og alskens fæle dyr –

    Kavet om i dyndet
og mindedes en { … }tid da ikke
havde alt det dynd i bronchierne
da jeg bodde deroppe –

    Så skræmtes jeg for min egen skygge
og jeg måtte op til de lyse farver –
Jeg tvang mig op – det blev så
blændende lyst

Det blev så blændende lyst

 

Munchmuseet N 632, s. 2

– der var svanen

    Jeg strakte hænderne ut efter den
jeg syntes den nærmet sig sagte
jeg syntes jeg kunde ta den
med mine trykke dens hvite bryst
til mit – hvile mit hode i dens dun

    Se kom den ikke længer
Jeg
havde { … }dynd en  …   … 
Vandet var dyndet omkring mig
og { … } …  { … }der skimtede jeg mit ansikt
og indenfor dyndet kom den ikke
der var så forfærdeli blekt –
– Jeg så den var ræd –
Jeg hørte et skrik – og jeg vidste
det var jeg der havde skreket –

    Svan var langt borte – der
hvor de{n}t blanke vand speilede
dens fine linier og himmelens
lyse skyer –

 

Munchmuseet N 632, s. 3

    Så kom den ikke nærmere
– Og jeg så en stor jeg var
k …  af hvid  …  omgivet
af { … }dynd – og svanen svanen
var ræd for dynde –


    Svanen var langt borte
– der hvor de{n}t blanke
vand gik var speilede
himlens hvite skyer