Munchmuseet, MM N 633

MM N 633, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 633, s. 1

     Der var engang jeg styret min
skude med skjælvende hånd –
– mit øie var ungt og fyldt
med farver som det spirende
løv – Jeg styret efter et kort
– optegnet af fædre – der var
far{ … }lige skjær der var lande med lykke –
– { … }Lystig var den lille
skudes dans på det sydende
vand – og ængstelig jeg speidet
efter de sorte skjær – over var
stjernerne med sin himmel –
h – og spurte hvad når
{h}ophører stjernen – og hvor er
den liden – og dog midtpunktet
– {og}Jeg bøiet jeg mig ned var
havet vandet dybt ugjennem-
trængeligt – og rædselsfuldt – hvad
er døden – skal jeg vide det idag

 

Munchmuseet N 633, s. 2

    – Jeg stødte på skjær
– jeg traf la{d}nde – med
lifligt grønt – jeg { … } … 
dukkedes ned i det mørke
vand – slim kryb – ‹s›
og alskens dyr – tilsmudsede
med legemer –
og nu { … }går min skude
på den brede strøm uden
ror – ikke jeg har mistet
eller bortkaste roret kortet –
jeg ligger på bådens bund
og ved at hvorhen {dri}jeg
jeg driver på de { … }brede
rivende hurtige vande –