Munchmuseet, MM N 634

MM N 634, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 634 bl. 1r

    Der kom en mand til og
spurte hva vil de { … }med de{tt}nne  … 
– de{ … }t ligner et blodigt dæ{g}kke –
– Jeg fortalte ham det

    Det var for at gjengi denne stemn
den
en oprevet sindsstemning et menneske
følte i et øieblik –

    I denne sindstemning forekom
luften ham i det solen gik ned som
en trykkende blodig masse – der
knuget på hans af nervøsitet og angest
svækkede synsnerver – ved at male
luften { … }og landskabet  …  netop
som han så det da – vilde
jeg give et udtryk for hans denne
hans sindsstemning –

 

Munchmuseet N 634 bl. 1v

    Jeg lå i dynd {og}blandt kryb og slim
– Jeg længtet op til overfladen – Jeg la
Jeg hævet hode over vande – så så jeg svanen
– dens ren skinnende hvidhed – de rene
linjer længtet jeg efter – jeg strakte hænderne
efter den – den kom nærm nærmet sig –
men kom ikke helt in til mig –
je så jeg mit speilbillede i vandet –
O, hvor {g}jeg var gusten – med dynd i øinene
og dynd i { … }håret – og { … }skjønte hvorfor den
skræmtes – Jeg der vidste hvad
der fandtes ned under den speil den blanke
‹flade› kunde ikke forenes med en der
levede blandt illusionerne
der kom på den blanke flade
der speilede luftens rene farver