Munchmuseet, MM N 635

MM N 635, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 635, s. 1

    Solen varmede – På plænerne i
det skjære { … }grønne legede børn
i lyse dragter –

    Skyggerne faldt lange og bløde
på singelen i gangene og over
grønsværet

    På den nærmeste bænken sad
to prælater i sine sorte kapper
og bredskyggede hatte der skjærmet
det halve ansigt for solen –
den ene var gammel og fed
– det dobbel{t}hagede ansigt var
mørkerødt – den { … }anden ung
med { … }mørke tegninger under øiet
– Kinden var {v}hvid som af
indesidden {og}med begyndende fedme

 

Munchmuseet N 635, s. 2

    Langs basinets jerngitter på
den anden side af veien kom
et følle – unge folk to herrer
og to damer – Det var
parisere – herrerne med floshatterne
i nakken, og blomster i knap{p … }hullet
og dametøi på armen –

    De gik arm i arm og deres
latter blandet sig med pladsket
af springvandet i basinnet –

    Da de opdaget prælaterne { … }blev
lystigheden overstadig –

    Tæt { … }ved dem sparker en af
damerne i veiret med en kåd latter
– en lide{t}n lakeret sko glindset
i solen –    man så en
rund læg – og hvidt undertøi –

 

Munchmuseet N 635, s. 3

    Prælaterne sidder urørlige
 …  { … }som monumenter i sine
side sorte kapper der i jævne
folder falder ned og lægger sig
på singelen –

    Så vendte den ældre sig til
den unge og sa noget –
Der skjød som et lynglimt fra
den unges øine under den
brede hat – Var det synden
som
{ … }hellig vrede eller var
det synden som lå på lur
– den runde kind var hvidt
som marmor –

    Der borte gik de arm i arm
– nu for den { … }ene af kokotterne
til den andre og hvisket ‹hun›
i øret – så for herrerne på dem
og adsplittet dem –

    Nu hadde den ene af herrerne
en› damer under hver af arm –

 

Munchmuseet N 635, s. 4

    Så gik de atter to og to opad
og forsvan den solstribede
hælding under træerne der
farvedes af et skjært grønt

    – Det var ungdom i deres latter
gang – der var latter i
deres skuldre –

    Den gamle prælat gabede og
tegnede i singelen med sin
tykke stok –

    Den unge foldede hænderne
{over}om sin gule pergamentbog
over knæet – og fulgte med
øinene føllet som forsvandt
mellem stamerne –