Munchmuseet, MM N 637

MM N 637, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 637 bl. 1r

    Stå
    Stå op på den Tuen så {s}kan
jeg se indi dine øine –

    Du er høiere end jeg – jeg står
{ … }op på den Tuen, så kan jeg
se ind i dine øine –

    Hvor bleg Du er i ma{n}anskinne
og { … }hvor {d}Dine øine er mørke
og store – De blir er så store
at de fylde dækker halve
himmelen –

    Jeg kan næsten ikke se di{t}ne
træk – men jeg skimter dine
{v}hvide tænder når { … }de smiler –

    Jeg fryser lidt – og hvor mørk
skoven er –

    Ser Du ikke et Dyr derinde
– er det en sten – eller et hoved
– et slange hoved –
Jeg føler De smiler –

 

Munchmuseet N 637 bl. 1v

    {S}Når {Du}vi står sån – og
mine øine ser ind i dine store
øine – i det blege månelys –
hv ved De da – fletter fine
hænder usynlige tråde – der
bindes om mit hjerte –
ledes fra mine øine – {h}gjennem
Dine store mørke øine – ind
om Di{n}t hjerte –

    – Hvor Dine øine er store
nu De er så nær mig
– De er som to store mørke
Himmeler