Munchmuseet, MM N 639

MM N 639, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 639, s. 1

    Ungbirken spreder sin lysegrønne vifte op mod solen
vifte
synger sin sang {og}om glæde og lys
spreder sit d{ … }rys af grønt sjælvende af { … }frygt
ved en st{ … }amme så { … }spæd og hvid som en jomfrues særk
men bag står fjældet i ‹blålige› frysende farver –
deiligt den synger {og}om livets glæde
dirrende tindrende { … }løv { … }op mod lyseblåt hvælv
tænker ei på at løvet skal { … } …  { … } …  vare til h …  –
ved den  …  by

    Dernede ligger breder  …  ‹f{ … }eldvandet›
sig – stille og blankt –

    Til Dig jeg { … }giver min sang
når ‹løvet› er vi birken er raaden
{ … }ligger du fremdeles og ‹henker›
som et stort øie der stirrer
mod himmelen

    Du er som {li}livet uudgrundelig
– røres din blanke flade da vises
mørkets rædsler – men ingen forat
kun f …  at ‹du› atter skal lukke
dit øie – og ruge over livets din
store hemmelighed –
{ … }men birkens rådne blad flyder på dit speil

 

Munchmuseet N 639, s. 2

    Thi Du er som livets gåde
Du ved hvad livet
er – i dit ‹{ … }øie› ‹{ … }speiler›
sig himmelens hvide
skyer – og ungbirken
sitrer i dit favn –
{ … }og røres det blanke
flade – skimtes et
uudgrundligt D …  af
rædsler
og atter lukkes din
flade og
speilet
og den { … } …  ruger
Du ligger stille og
ruger over den store
Hemmelighed

Og atter ligger
dit store

atter  …  og stirrer
med ‹{ … }store› blanke øie
opimod { … }Himmelen
rugende over Din Hemmelighed

 

Munchmuseet N 639, s. 3

    Kun når vandet røres
skimtes et


    Du er uudgrunn
{ … }røres det blanke
øie skimtes livets r
et dyb af rædsler
forat lukkes –