Munchmuseet, MM N 640

MM N 640, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 640, s. 1

med {d}Jeg tænkte Paris 1895 (?)
(mulig blot 1902–1903)
Moren og
døden er
fra Paris 1{9}895

    intet er lidet intet er stort –

    I {os}os { … }er Verdener – det små
deles i det store som det store deles
i det små –

    { … }En blod{åre}\dråbe/ e{n}r Verden med
Sol{s}centrer og Kloder – og Stjerne
havet er en Bloddråbe tilhørende
et en liden del af e{n}t {Væsen}\Legeme/

    – Gud er i os og vi i Gud –
– urlyset er over alt og
lyser hvor Liv er – og alt er
Bevægelse og Lys –

    Krystalle{ … }rne fødes og formes
som Barnet i Moders Liv – og selv
i {h}den hardeste Sten brænder
Livets Ild –

    Døden er Begyndelsen til ny{ … }t Liv
K{ … }rystallisation – og den Døde
går ind i Krystallets
‹r{ige}åg›

    { … }Døden er begyndelsen til Livet \ind/

 

Munchmuseet N 640, s. 2

    Vi dør ikke men Verden dør
fra os –

    Døden er Livet Kjærlighedens LIvets \Elskov/
\E/Broder og Smerten er Glædens
Skygge Ven


    og vredere og vrede blev {han}jeg mod denne rige
Kvinde der stjal mit eneste L … 
og heftigere  …  –

    Jeg er som en ‹Søvnganger› der
jages på Mønen af et Tag
– og sikkert går jeg i mine
Tanker og Drømme –

    Væk mig ikke brutalt op
af denne min Gang – og  …  mig
ikke op eller jeg falder ned
af Taget og { … }knækker Nakken –
Menneske og træer længter efter
{ … }at Jorden og Stenene længtet
efter at blande sig med Luften
og Mennesker og Dyr og Træer opstod
og Luft blev Vand og Jord blev Luft

 

Munchmuseet N 640, s. 3

Jeg drømte om Natten.
    En kiste stod midt på
en Høi – og {indi Kis}i Kisten lå en
ung Mand  …  ved Siden
af Kisten stod en sort ‹Moor›
og ringet på en Klokke –
og Mor { … }sang gak da ind
i Krystallernes Land –
og e{t}n række Mænd og Kvinder gik nedenunder
og gjentog    så gak da ind i
Krystallernes Land – Med engang
og Baggrunden oplystes {og}med engang
et stort Rige såes spillende
i tusinde Fa { … }Alle Regnbuens
Farver – Stråler der brødes
mod diamantklare Krystaller
store og små – og nogle dannede
Slotte og andre underlie Træer –