Munchmuseet, MM N 641

MM N 641, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 641, s. 1

    { … }Hun var en svane – Den gled med
sin lange fine hals sagte henad
vandet – Den så sig om med milde
lykkelige øine – så  …  speilede sig
i vandet der var lyseblåt med hvite
skyer som himmelen over –

    Der ne Jeg bodde dernede ‹i› dybet
Jeg rodet om blandt blåsvart kryb
– grønbrunt slim og alskens fæle dyr
– kavet om i dyndet og mindedes en tid
da jeg ikke endu holdt mig deroppe
på fladerne da jeg endu ikke havde
alt dette dynd i bronchierne

    Jeg skræmtes for min egen skygge
– rædselen greb mig og jeg måtte
op til de lyse farver –

    Jeg tvang mig op – hævet mit hode
over vandfladen – det ble så blændende
lyst – det skar mig i øinene –

    Der var svanen – den var så
fin – den hadde så milde øine

 

 

Munchmuseet N 641, s. 2

den var så blændende ren
    Jeg strakte hænderne u{ … }d
– den nærmet sig – bevæget sig
ikke bare gled – nærmere nærmere
– til den var så nær at jeg synes
jeg kunde ta den i mine arme – trykke
dens hvi{d}te bryst til mit – lægge
mit hode i dens bløde dun

    – Så kom den ikke længer –
Den hadde et forskr{e}æmt udtryk
i sine øine – Jeg så den var skidden
på brystet – { … }vandet ‹rynd›
mig var tilsmudset – og {s}jeg så
mit speilbilled i vandet – hvor
det var forfærdelig blekt –
Jeg hørte skrig et f et forfærdelikt
skrig og jeg vidste det var
mig der havde skreg{ … }et –

    Svanen {er}var lang{ … }t fra mig – den
gled med sine milde øine – på den
blanke { … }vandflade – hvor den speilede
luftens rene farver –