Munchmuseet, MM N 642

MM N 642, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 642, s. 1

    Tiden suste over joren
– årtusender gik og – så
fødtes en smerte – lidt håb {og}lidt smil.
der hørtes stemmer og gråd

– og smilet døde og forsvandt og
‹sku›kkene døde hen og slægter trampet
på slægter–

    Tiden suste over jorfen
årtusender gik –

    Så fødtes en smerte, lidt håb lidt smil
der hørtes stemmer og gråd

    Og smilet f …  forsvandt!
Sukkene døde hen og slægter trampet
atter på slægter.

 

Munchmuseet N 642, s. 2