Munchmuseet, MM N 643

MM N 643, Munchmuseet. Datert 1896. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 643 bl. 1v
      
Munchmuseet N 643, s. 1
Urnen

    Op af den mit had
had til dig – af den
dynge af  …  s … 
hvor Du har bragt
mig – af en d …  af
– en dynge av løgne –
af frækhed – af råhed
steg et ansigt op  … 
et ansigt af s fuld af
Sorg og Skjønhed
og jeg hold

 

Munchmuseet N 643, s. 2

    Jeg går rastløs omkring søgende
 …  lindring – Jeg føler en andens
kraft beherske mig – som
månens magt over havet – der
langt langt bortefra – tvinger uro
i havetstvinger  … 
ebbe og flod –

    Således er det uro i min
sjæl – og min legemes atomer
{er}har forandret plads –